任选9场技巧: Jedine?né portfólio automatiza?nych prostriedkov

Od integrovanych pohonov cez inteligentné riadiace systémy po inovatívny softvér na mana?ment ?ivotného cyklu produktov PLM (Product lifecycle management)

Priemysel sa nachádza na rozhraní ku ?tvrtej priemyselnej revolúcii. Za automatizáciou teraz nasleduje digitalizácia vyroby. Cie?: v???ia produktivita a?efektívnos?, rychlos? a?kvalita. Vysledkom je v???ia konkurencieschopnos? spolo?ností na ceste do budúcnosti priemyslu.?

Trendy a témy

Aktuálne novinky z oblasti automatizácie

Svet automatizácia je v neustálom pohybe. V ?al?om je preh?ad najnov?ích odkazov, noviniek z oblasti softvéru a produktov a úspe?nych príbehov:

Kontakt

Radi odpovieme na Va?e otázky

Tu nájdete Vá?ho regionálneho osobného kontaktného partnera vo v?etkych otázkach, tykajúcich sa ponuky automatiza?nych prostriedkov Siemens